Teknoloji

Teknoloji Nedir?

Teknoloji Nedir, Teknolojinin Tanımı
Editör by seoturka

Teknoloji Nedir Tanımı ; Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi. Tekoloji nedir dediğimizde ise insanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü. Araç, makine, teknik, zanaat, sistem ve metotların bir sorunu çözmek, ya da bir amaca ulaşmak için yapılması, uydurulması, kullanılması ve buna dair bilgidir. Aynı zamanda makinelerin ve araçların gelişim, prosedür ve uyum aşamalarına verilen isime teknoloji nedir diyebiliriz.

Teknoloji Nedir?

Teknoloji, Yunanca sanat ve bilmek kelimelerinden oluşmuştur. Bir başka tanımla teknoloji nedir sorusuna vereceğimiz yanıt ise , bir sanayi dalının veya herhangi bir insanın ihtiyaçlarına uygun yardımcı aletlerin tasarlanması ve üretilmesi için gerekli olan bilgi birikimi ve yetenektir diyebiliriz. Teknoloji bilim ve mühendislik dallarından çok daha önce çıkmıştır. Yani örnek vermek gerekirse ateşin bulunması gibi dumanla haberleşmenin icat edilmesi de teknolojik gelişme olarak gösterilebilir.

Bu da göstermektedir ki teknolojik gelişmelerin tarihi aslında bilim dallarından çok daha eskiye gitmektedir. Kimi görüşlere göre de teknoloji ve bilim ancak eş zamanlı olarak var olabilir. Bu görüşlere göre teknoloji bilimin pratiğe dökülmüş yanıdır. Teknoloji nedir bilgisinin yanı sıra bilim ile ilgili gelişmeleri de bilmek gerekir.

Teknoloji Nedir?

Teknoloji Nedir?

Yani bilimsel bilginin pratiğe dökülmesi ile elde edilen teknik bilgi, teknolojidir. Bu iki görüş de kendi içerisinde tutarlı ve doğru görüşlerdir. Sanayinin en stratejik ögesi teknoloji üretebilmektir. Yani sanayide teknoloji üretebiliyor ve üretimde sürekliliği sağlayabiliyorsanız uzun süre varlığınızı sürdürebilirsiniz. Aksi takdirde tipik orta yolcu kuruluşlardan biri haline gelirsiniz.

Hem tanım olarak hemde geniş açıklamalar ile teknoloji nedir bilgisini aldıktan sonra ülkelerin gelişmişliği ile teknoloji arasındaki tutarlılığa bir göz atalım.

Teknoloji Ve Ülke Gelişmişliği

Sanayinin gelişmişliğinin ülke gelişmişliği ile doğru orantılı olduğu düşünülürse, teknoloji gelişmişliğinin artması ile de ülkelerin gelişebileceğinden bahsetmek yanlış bir yaklaşım olmaz. Bugün dünya üzerinde teknoloji anlamında geri kalmış bir gelişmiş ülke bulmak imkansızdır. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler ihtiyaç duydukları teknolojiyi üretemedikleri sürece dışarıdan ithal etmek zorunda kalacaktır.

Bu da doğal olarak ülke ekonomisine zarar vermektedir. Bunun yanı sıra teknoloji dünya dengeleri ve ülke ekonomileri için de en önemli öge konumundadır. Bu doğrultuda teknoloji, 21. yüzyılın güç dengelerini belirleme konusunda en önemli etken olarak karşımızı çıkmaya devam edecektir.

Teknolojinin Faydaları

Teknoloji nedir ve ülke gelişmişliği ile teknoloji arasındaki doğru orantıyı anlattıktan sonra şimdi ise teknolojinin faydaları konusu hakkında bilgiler verelim. Teknoloji hayatımızın büyük bir bölümüne kolaylık pratik hareket etme yetisi kazandırmıştır. İnsanlara ulaşım kolaylığı da getiren teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesi sayesinde atlarla ve yürüyerek gidilen yollar haftalar ve aylar alabilmekteydi. Günümüzde ise ulaşım araçları sayesinde, mesafeler olağanüstü bir kolaylık ile kısalmıştır.

Teknolojinin Faydaları

Teknolojinin Faydaları

Kısa sürelerde gidilecek yerlere ulaşma imkanımız oluyor. Hayatımız daha konforlu, güvenli ve hızlı bir hale gelmiştir. Fakat teknoloji nedir bilmek amaca uygun ve yerinde kullanmak gerekmektedir. Aksi halde zararlarını da görmek mümkündür. Günümüzde haberleşme için kullanılan ürünler oldukça gelişmiştir. Eski zamanlarda haberleşme oldukça zor bir iletişim ağına sahipti. Ateş, duman, insan ve atlı posta arabaları haberleşmenin zorluklarını anlatır nitelik taşımaktadır. Fakat günümüzde gazete, internet, televizyon ve telefon sayesinde oldukça hızlı haberleşmek mümkün olmaktadır.

Teknolojinin Zararları

Teknolojinin oluşması ile birlikte insanların kolay olana alışması hız kazanmıştır. Hazıra alışan bireyler, daha da tüketici konumuna gelmiştir. Çevresel kirliliğe de yol açmış, küresel ısınmaya hız kazanmıştır. Teknoloji nedir bilmeyip yanlış kullanıldığı zaman kendimize, çevremize ve başkalarına da zarar verebiliriz. Elektrikli ev aletleri amacının dışında, kontrolsüz ve dikkatsiz kullanıldığında kazalara ve olumsuzluklara yol açabilmektedir.

Teknolojinin Zararları

Teknolojinin Zararları

İletişim konusunda hayatınızın bir parçası haline gelen internet, uzun süreli kullanımlar da alışkanlığa yol açarak, göz ve beyin hücrelerine zararlar vermektedir. İnsan ilişkilerinde de azalmaya yol açan aşırı kullanım tüm vücut fonksiyonlarına zarar verebilir. Cep telefonu ile kontrolsüz ve uzun süreli konuşmak işitme bozukluğuna ve beyin hasarlarına yol açabilir.

Bu yazımızda sizlere teknoloji nedir, teknolojini ülke gelişmişliği ile bağlantısı, teknolojini faydaları ve teknolojinin zararları konusunda detaylı bilgiler verdik.

Yorum Yap