Sağlık

Sma Hastalığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Editör by Editörmatik

Spinal muskuler atrofi hastalığı omurilikte yer alan kasların hareketlerini sağlayan hücrelerin sağlını kaybetmesi sonucu meydana gelmektedir. Bu durumda hücreler beyinden gelen uyarıları kaslara iletemez ve kaslar hareket etmede zorlanır. Gevşek bebek sendromu olarak da bilinmektedir. Hastalığın farklı evreleri vardır. Bunlar; tip 4 olarak bilinen türü genelde yetişkinler görülür ve kol- bacakta zayıflık oluşmaktadır. Fakat bu evrede yürüme de problem oluşmamaktadır. Tip 3’te aynı etkiler görülmektedir. Fakat Tip 2 ve Tip 1’de artık kontrol iyice zayıflamıştır. Tip 2 de baş kontrolü ve oturma eylemi gerçekleştirilirken, tip 1 de bağımsız şekilde oturma gerçekleşememektedir. Tip 1 ve 2 de fiziksel gelişimde gerileme söz konusudur. En önemli problemler ise omurgada oluşmaya başlayan eğriliklerdir. Bu eğrilik oranı gün geçtikçe artmaktadır.

Belirtileri ve Teşhisi

Bu hastalık doğum sırasında altı bin- on bin de görülebilen bir durum olarak nitelenmektedir. Hastalığın çekinik gen özelliği taşıdığı için bebeğin hem anneden hem de babadan bozuk gen almış olması gerekmektedir. Belirti ve teşhis için belli bir süre inceleme gerekmektedir. Beden de oluşan kuvvetsizlik, yürümede aksaklık, çiğneme ve solunumda bozukluk gibi belirtiler gözleme tabi tutulmalıdır. Fakat her belirtinin bu hastalığa yol açması da beklenmemelidir. Teşhis için önemli adımlar ise nörolojik kontrollerin yapılmasından geçer. Elektromiyogram tetkikleri doğru sonuç için yardımcı olacaktır. Buna ek olarak her hastalık türünün belirlenmesi için yapılan kan testi de istenmektedir.

Tedavi Süreci

Sma hastalığının tedavisi konusuna gelinecek olursa belli bir tedavisinin olmadığı bilinmektedir. Burada sadece hasta için belli önlemler alınması ve rahat yaşam koşullarının sağlanması gerekmektedir. Buna ek olarak gelişen teknolojide umut vadinde bulunan gelişmelerde olmuştur. Bunların başında gelen ise genetik tedavi diye adlandırılıyor. Burada amaç çok ilerlememiş olan hastalığın nedenlerinin ortadan kaldırılmaya çalışılması durumudur. Diğer önemli tedavi ise hücresel değiştirme yöntemidir. Burada hasta olan hücrelerin yerine yenisi getirilmeye çalışılmaktadır. Farklı tiplerde görülen bu değişim omurilik zedelenmelerinde pek mümkün olmamaktadır. Yani bu durumda hücre yenilenmesi gerçekleşmemektedir. Bunun dışında bakım ve hareket zamanında yardım edilmesi, kişinin ya da bebeğin rahatlığı için uygun ortamlar yaratılması hasta için çok önemlidir. Bunu sağlamak bir nebze de olsa hastanın rahatlamasını sağlayacaktır.

Son Gelişmeler

Sma hastalığı ülkemizde diğer ülkeler kadar çok rastlanmasa da son zamanlarda hasta sayısı atmıştır. Bunun farkında olmak ve bu konuda bir şeyler yapabilmek adına çeşitli kampanyalar başlatılmıştır. Bebeklerde daha sık görüldüğü için onların sağlıklı yetişmesi adına ilaç temin edilmesi için imza kampanyalarının başlatılması bu harekete örnek oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra ailelerinde bu hastalığa yakalanan kişilerin bir araya gelerek birbiri ile bilgi alış verişinde bulunması ve çözüm için belli araştırma yapılması da bir diğer örneği oluşturmaktadır.

Yorum Yap