Nasıl Yapılır Nedir

Noter Tasdik Nedir? Nasıl Yapılır?

Editör by Editörmatik

Noter, yasaların kendisine verdiği yetkiyle, özel  ya da tüzel kişilerin çesitli belgelerine veya işlemlerine yasal geçerlilik kazandıran kamu görevlisidir. Noter tarafından tasdik edilen belge veya işlemler resmi evrak hükmündedir.

Noter tasdiki ise; noter tarafından onaylanmak demektir. Yani tercümesinin yapılması istenilen belgelerin ayrıca belgenin verileceği makam veya kuruluş resmi onaylı olmasını  da istemesi durumunda noterler tarafından yapılması gereken tasdik ve onay işlemidir. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı bu onay işlemini gerçekleştirmeleri için noterlere görev vermiştir. Yeminli tercüman tarafından hazırlanan ve imzalanan belgeler daha sonra bağlı bulunduğu noterde tasdik ve onay işlemini gerçekleştirir. Noterde yapılan işlemler ayrıca bir ücret ile tahsil edilmektedir. Tercüme edilen belgeler noter tarafından onaylanmaz veya tasdiklenmezse resmi belge olarak kullanılmazlar.

Türkiye’de 296 adet ile en çok noter İstanbul’da bulunuyor. Sadece bir noterin olduğu iller ise Hakkari, Sinop, Kilis, Ardahan, Artvin ve Bilecik illeridir. Noterliklerde en çok yapılan işlemler ikinci el araç satışı ve vekâletname çıkarmadır.

Noter Tasdiki Nasıl Yapılır?

Öncelikle noter tasdikli belge isteyen kurumdan alacağınız belgenin tercümesini yaptırın. Daha sonra ilinizde bulunan herhangi bir noter bayine gidip belgenin hangi kuruma ne amaçla verileceğini orada ki görevli memura anlatın. Daha sonra belgenize bir takın mühürler basılacaktır. Her mühürün bir ücretlendirilmesi vardır.

Örnekte ki gibi okul diplomasının fotokopisini noter aslı gibidir diye mühürler ve belge resmi bir hüviyet kazanır.

Noter Ücretlendirme

Dediğim gibi noter her mühür için bir ücret alır. Bu yapacağın işleme göre değişiklik gösterir. Noter tasdiki ücretlendirmesi de şu  şekildedir:

Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar. Bu ücret, bir noterlik işleminde 3,27 TL’den az olamaz.

1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 37,06 TL çevirme ücreti alınır. Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Yorum Yap