Eğitim

Mısır Piramitlerinin Sırrı ve Özellikleri Nedir?

Editör by Behlül Güngör

Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan piramitler arasında en çok ilgi duyulan Mısır Piramitleri’dir. Bu piramitler Gize Piramitleri olarak bilinse de Mısır’da bulunmasından dolayı Mısır Piramitleri olarak anılmaktadır. Gize piramitlerinin arasında günümüze kadar zarar görmeden ayakta kalan dünyanın yedi harikasından biri sayılan piramit ise Keops Piramiti‘dir.

Mısır’daki Piramitlerin İsimleri

Mısır’da 100’den fazla piramit bulunmaktadır. Ancak bunların arasında en çok bilinenler şunlardır:

 • Keops Piramidi (145,75 metre)
 • Mikerinos Piramidi(66,5 metre)
 • Kefren Piramidi (143,56 metre)
 • Sakkara Piramidi (63,17 metre)
 • Maldum Snefru Piramidi (93,26 m)
 • Dahahur Bent Piramidi (104,85 m)
 • Dahahur Snefru P. (103,95 metre)
 • Sakkara Pepi II P. (52,555 metre)

Piramit Nedir?

Temeli kare şeklinde inşa edilmiş tepede ise tek bir noktada birleşerek bütün haline getirilmiş bir geometrik şekildir. Dört tarafında da eşit boyutlarda üçgen yüzüne sahip olan piramitler, günümüz teknolojisinin hala anlayamadığı gizemli bir mühendisliğe sahiptirler.

Piramitler Nasıl Yapıldı?

Gize Piramitleri bu zamana kadar inşa edilen en önemli piramitlerdir. Mikerinos, Kefren ve Keops olara üç piramitten oluşur. Mısır’ın, Gize Platosu’nda bulunan bu piramitlerin devasa boyutları vardır. Keops en büyükleridi ve en gizemli olanıdır.
Keops, 20 yıllık bir inşaat süresi ile 150 metre yüksekliğe kadar kaldırılan kireç taşları ile inşa edilmiştir. Bu kireç taşlarının her biri 2 buçuk ton ağırlığındadır. Tam tamına 2 milyon 300 bin adet kireç taşı kullanılmıştır. Keops’un toplam ağırlığı ise 5.5 milyon tondur. Bu taşların 20 yıllık bir süre zarfında dizilmesi için her iki buçuk dakikada bir taşın yerine oturtulması gerekiyor. Bilim adamları günümüz araştırmalarında bu yapının nasıl inşa edildiğini hala anlamakta güçlük çekiyorlar.
Yapının inşasında oluşturulan simetri o kadar orantılıdır ki, gizemini taşların ardına saklamıştır. 51-51-14 eğimle dizilen bu taşlarda dizilim sırasındaki hassasiyet binde bir oranında bir kaymayla bile en tepe noktasındaki birleşme doğru orantılı olmazdı. Dünya da milyonlarca gökdelenler bulunuyor, heykeller yapılıyor. Bu yapılarda bile ufak tefek hatalara bile tolerans sağlanmıştır. Bunda 4 bin 500 yıl önce inşa edilen piramitlerin tepe noktası kusursuz bir şekilde birleştirilmiştir.
İnsan bu yapı karşısında hayranlığa düştüğü kadar derin düşüncelere de dalıyor. Milyonlarca taş nasıl oluyor da 150 metre yüksekliği aşacak yüksekliğe kaldırılabilmiştir?
Bunun için taş bloklardan yapılmış büyük rampalar inşa edilmiştir. Bu rampa piramitin yakınında bulunan taş ocağından başlayarak piramite kadar giden ve nizami olarak kesintisiz bir şekilde taş taşınmasını sağlayan bir yapıda inşa edilmiştir.
Bilim Adamları’nın açıklamalarına göre bu yapı başla şekilde bu süre zarfında tamamlanamazdı. Yine de rampanın hacmi %65 e kadar tamamlandığında 43 metreye kadar ulaşır ve bu noktaya geldikten sonra ne kadar etkili olduğunu hala tartışıyorlar. Çünkü piramitin tamamını bu rampa sayesinde yapmaya kalksalar 43 metreden 150 metreye kadar ulaşması gerekir. Bunun için piramitin yapılmasında kullanan taşın toplam hacminin iki katı kadar daha taşa ihtiyaç duyulacaktı. Bu nedenle bu seviyeden sonra piramitin inşası içeriden devam etti.
Piramitin inşası iki aşamalı bir işlemdir. Birisi piramit inşası diğeri ise kral odasının inşasıdır. Kral odası piramit tabanından 43 metre yükseklikte bulunuyor. İçerisinde dış dünyaya açılan hava kanallarından ve tavanında 60 tonu aşan düz blokların kullanılmasıyla gören herkeste hayranlık uyandırıyor. Taş blokların her biri 15 tondur. Bu blokların nasıl taşındığı ise kral odasında giden geniş yolda gizemini koruyor. Burada yine mühendislik harikası karşı ağırlık merkezi mekanizması ile halatlarla birleştirilmiş bir terazi makinası sayesinde blokların istenilen yüksekliğe rahatlıkla kaldırılması sağlandı.
Taşların istenen yüksekliğe kaldırılması sağlayan mekanizmayla istenen yere koyulması için 10 kişilik ekiplere ihtiyaç duydular. Bu ekipler sayesinde piramitin kenarlarındaki tüneller içerisine çekilirdi. Eğer ki bir köşeyi dönmek gerekiyorsa yine bir terazi yardımıyla kaldıralarak yön verilir ve diğer gidecek raya yerleştirilirdi. Daha sonrası 10 kişilik ekip tarafından gereken yere çekilerek götürülürdü. Bu çekim esnasında oluşan sürtünme kuvvetini azaltmak için çamur ve su kullanmışlardır.
45 yüzyıllık bir mazisi olan piramitlerin öncesinde yapısı şuan da olduğu gibi basamaklı değildi. Varolduğu zamandan bu yana üstten 10 metre kadar aşınmıştır. Yüzeyin üçgen şeklindeki basamak aralarında sürülen özel bir kireç taşı çamuru sayesinde pürüzsüz, parlak bir görünüme sahip olurdu. Dikkat çekmeniz gereken bir diğer konu ise son 20 yılda geride kalan 400 seneden daha fazla hasar görmüştür.Güneş ışınları ve diğer doğa şartları gibi etmenler piramitlerin yokolma tehlikesini her geçen gün daha da arttırmaktadır.

Piramitlerin Gizemi Nedir?

Bilim adına çalışmalarında Newton’ın bayrağını taşımaya devam etmek için gönül vermiş İngiliz Bilim Adamları arasından matematikçi ve kozmolok olan John Taylor uzun süreli çalışmaları ile ettiği sonuçları Howard Vyse analiz etmiştir. Bunlardan bazılarını sizinle paylaşacak olursak;

 • Keops Piramiti’nin taban alanı dünyayı yatay olarak bölseydik ortaya çıkan kesit alanı gibi düşünüldüğünde ve Keops Piramiti’nin tabanı dünyanın yarıçapının üzerine oturtulmuş olsa, yüksekliği tam kutup noktasına gelmiş olurdu. Buradaki oran tamamen kusursuzdur.
 • Pi sayısı 3,1416’dır. Dünya da matematik işlemleri yapılırken sabit olarak kabul edilen Pi sayısı budur.
 • Keops’un taban çevresini, yüksekliğinin iki katına böldüğünüzde tam olarak bu sayıyı bulursunuz.
 • Keops ve Kefren Piramitleri yön sınırlarına öyle kusursuz yerleştirilmişlerdir ki doğu-batı ve kuzey güney yönlerinde en ufak bir oynama yoktur. O günün şartlarında bunu nasıl başarabilmişlerdi?
 • Keops’un üçgen şeklindeki dört yüzeyinin alan toplamı, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.
 • Keops’un yüksekliğini 1 milyar ile çarpacak olursanız dünya ile güneş arasındaki mesafeye ulaşırsınız. (149.504.000km)
 • Piramitlerin işlevleri güneş saati olarak işlev görüyor. 15 Ekim ve 1 Mart tarihleri arasında yere düşen gölgeler mevsimleri ve yılın uzunluğunu göstermektedir.
 • Keops’un, dünyanın merkezi ile arasında olan mesafe, Kuzey Kutbu ile arasında aynı mesafe aralığına eşittir.

14 Yorumlar

Yorum Yap