Nasıl Yapılır

Kurumlar Arası Geçiş İşlemi Nasıl Yapılır?

Editör by Editörmatik

Devletin herhangi bir kurumunda devlet memuru sıfatı ile çalışırken çalıştığınız kurumdan yine devletin başka bir kurumuna atanma durumuna kurumlar arası geçiş işlemi adı verilmektedir. Eğer çalıştığınız kurumdan başka bir kuruma geçmek istiyorsanız o zaman T.C. Devlet Personel Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu kurumlar arası geçiş naklen atanma işlemi ile ilgili 657 sayılı kanunun 74. Maddesinde yer alan şartları taşıyor olmanız gerekmektedir.

Devlet Memurlarları Kurumlar Arası Nakil İşlemini Nasıl Yapar?

İlk önce nakil işlemi için bilinmesi gereken en önemli maddelerden bir tanesi kurumlar arası geçişin aynı unvan ile yapılıyor olmasıdır. Yani nakil işlemlerinde denk unvan olmak esas kuraldır. Atama için başvuruda bulunacağınız unvanın halihazırda sahip olduğunuz unvan ile denk olması önemlidir. Unvanda denklik ile ilgili bilgileri almak için de nakil yaptırmak istediğiniz kurumun atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde belirtilen esasları incelemeniz gerekmektedir.

Nakil Talebi İçin Yapılması Gereken İşlem Basamakları Nelerdir?

Kurumlar arası nakil talebi için ilk önce başvuruda bulunduğunuz kuruma bir dilekçe yazmanız gerekmektedir. Aynı zamanda hali hazırda çalışmakta olduğu kurumdan da başka bir kuruma nakil işlemi için gerekli izinleri alması gerekir. Her zaman nakil talebi istenen kurum bu talebe olumlu cevap vermeyebilir. Konu ile ilgili yeterli bilgi alabilmek adına kurum yöneticisine ulaşmaya çalışmak en sağlıklısı olacaktır. Bununla beraber çalışmakta olduğunuz kurum da size talep etmiş olduğunuz kurumlar arası geçiş için gerekli izini vermeyebilir. Ancak olumsuz bir cevap almış olsanız dahi kurumlar arası geçiş işleminizi başlatabilirsiniz. Bunun sizin için oluşturabileceği olumsuz sonuçlar elbette vardır. Çalışmakta olduğunuz kurum eğer sizin atamanızın hizmet gereklerine uygun olmadığı gerekçesi ile talebinizi reddetmişse bu konuda size dava açma hakkına da sahiptir.

Gerekli izinleri aldıktan sonra nakil talebi istediğiniz kurum bundan sonra gerekli atamayı size bildirecektir. Bundan önce ayrılmış olduğunuz kuruma da ilişik kesme yazısı yazması gerekmektedir. Ancak bu yazının yazılması ile ilgili kesin bir süre belirtilmemiştir. Ayrılmak istediğiniz kurum sizin ilişiğinizi kestikten sonra bu durum size bildirilir. Gerekli tebligatı aldıktan sonra yeni işinize başlayabilirsiniz.

Yorum Yap