Blog

Kan Gruplarına Göre Kişilik ve Karakter Özellikleri Nelerdir?

Editör by seoturka

Bilindiği üzere insan vücudunun %7’sini kan oluşturmaktadır. Kan, taşıdığı hormonlar, vitaminler ve inorganik maddeler aracılığı ile hücreler ve organlar arasındaki iletişimi ve düzeni sağlayan, yabancı maddelerin mikro organizmaların ve toksinlerin zararlı etkisinden koruyan aynı zamanda hücreler için gerekli olan temel besin, enerji maddeleri ve su sağlayan önemli bir yapıdır.

Kan Grupları

Kanlar, ana grup olarak A,B,AB ve 0 olmak üzere 4 gruba ayrılırlar. Bu ana grupların yanı sıra ara gruplar olarak da, RH olarak RH (+) Pozitif, RH (-) Negatif olarak adlandırılan bölümler bulunur.

Kan Grubu Nedir ?

İnsan vücudundaki kanda bulunan antikorlara bakılarak kanın özelliğini belirtmek amaçlı oluşturulmuş sınıflandırma sistemine kan grubu diyoruz.

A Grubu
Bu grup diğer gruba kan veremezken, hem kendi gruplarından hem de 0 grubundan kan alabiliyor.

B Grubu
Bu grup başka gruba kan veremezken, hem kendi gruplarından hem de 0 grubundan kan alabiliyor.

AB Grubu
Genel alıcılar” olarak isimlendirilen bu grup, herkesten kan alabilirler.

0 Grubu
Genel verici” olarak isimlendirilen bu grup, belirli miktarda her gruba kan verebiliyor.

RH Etkeni
Anne ve babada bu etken uyuşmazlık yaratır ise, ölüm tehlikesine yol açabiliyor.

Kan Uyuşmazlığı Nedir?
Anne kanının RH(-), baba kanının da RH(+) pozitif olması durumuna RH uygunsuzluğu yani Kan Uyuşmazlığı denir.

Kan Gruplarına Göre Kişilik Analizleri

Japon bilim adamları farklı kan gruplarının erkekler ve kadınlar üzerindeki etkileri üzerine bir araştırma sonucunu ortaya koyarken, insan vücudunun kimyası ile, kişilik arasında önemli bağlar olduğunu, kan gruplarının ise önemli bir etken olduğunu vurguladı. Japonya’da son 5 yıldır kan gruplarının kişilik özellikleri üzerindeki etkisi, Japonların tüm yaşam biçimlerini değiştirmelerine sebep oldu. Nitekim, aşk hayatlarında evlenecekleri kişiyi belirlerken, aradıkları özelliklere uygun kan grubuna göre seçimi yaygınlaşmaya başladı.

Kan Gruplarına Göre Kişilik Özellikleri

Şimdi kan gruplarına göre ayrı ayrı bir inceleme yapalım.

“0” Kan grubunu taşıyan insanların karakter özellikleri

Güçlü, dayanıklı, kendine güvenen, cesaretli, sezgiyi ve iyimserliği genetik hafızalarında taşırlar. Melodik mizaç kişiliğine sahiptirler. Yaşamın tadını iyi çıkaran, bu dünyadaki nimetlerden en iyi yararlanan kişilerdir. Hayati bir müzik gibi yaşar ve kavrarlar. Ortamlara çok iyi uyum gösterirler, tüm insanlarla çok iyianlaşırlar. Olumlu ilişkiler kurmayı başarırlar. Bu uyum düzeninde, karşılarına çıkan imkanlardan yararlanmayı bilirler. Büyük çabalar sarf etmeden, amaçladıkları sonuca kolayca ulaşırlar. Bu başarılarındaki en büyük etken, dış dünya ile uyumlu olmalarındandır. Modaya, havaya, zamana hızlı uyum sağlarlar.

Olumsuz yönleri ise:

İş yapmayı çok severler, duygusal bir yapıları vardır, inatçı, bencil ve endişelidirler.

“A” Kan grubunu taşıyan insanların karakter özellikleri

Temkinli ve yardımsever bir yapıya sahiptirler. Sorumluluğu sever aynı zamanda güçlü bir hafızaya sahiptirler. Sakin olmalarının yanı sıra resmiyetten hoşlanırlar. Sinirlense dahi kontrolü elinden hiç bir zaman bırakmazlar. Çok duyarlı olmalarına rağmen başkaları tarafından yanlış anlaşılabilirler. Doğayı severler, kalabalıklardan hoşlanmazlar ve değişime çok açık olmayan bir yapıya sahiptirler.

Olumsuz yönleri ise :

Biraz kuruntuya sahipler, çok duygusallar, sinirliler, kararsızlar, içine kapanıklar, sulu gözlüler.

“B” Kan grubunu taşıyan insanların karakter özellikleri

Eğlenceyi seven, biraz kaprisli, gelenek ve göreneklere karşı olan, duygusallığı ağır basan, kibar ve özgürlüklerine çok düşkün bir yapıya sahiptirler. Duygusal olmalarına rağmen mantıklı ve akla önem veren, üretken kişilerdir. Genelde amaca yönelik yaşarlar ve savunduğu olayların sonuna kadar arkasında dururlar. Ekip ile pek uyumlu olamazlar çünkü bağımsız bir kişiliğe sahiptirler.

Olumsuz yönleri ise :

Unutkan oldukları kadar dağınık ve gürültücüler. Abartmayı biraz fazla severler.

“AB” Kan grubunu taşıyan insanların karakter özellikleri

Bu kan grubunda tüm zıtlıklar mevcuttur. Sosyalliği çok severler fakat çekingendirler. İnsanlara bağımlıdır ama çok üzerine gelindiğinde isyan ederler. Bazen utangaç bazen ise çok cesur davranırlar. Problemleri çok çabuk analiz eder ve engelleme konusunda uzmanlardır. Açık alanları sever kapalı ortamlardan pek haz almazlar. Çok duygulu denilemez ama orjinallerdir. Çevresine çabuk uyum sağladıkları gibi çabuk da sıkılabilirler.

Olumsuz yönleri ise :

Çok düşünceli olmakla beraber devamlı şikayet ederler.

Kadın Ve Erkeklere Göre Özellikler

A Grubu Kadını.

Para harcamaya bayılırlar. Seksi iç çamaşırlarını severler. Çocuklara çok düşkündürler. Değişiklikleri sever.

A Grubu Erkeği:

Düzenli ve eş seçiminde uzmanlardır. İyi bir dost ve sırdaş olmayı başaranlardandır.

B Grubu Kadını:

Sekse çok düşkündür. Ortası yoktur, ya çok cimridir ya da çok bonkördür.

B Grubu Erkeği:

Yemek seçiminde titizdirler. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından hoşlanmazlar.

AB Grubu Kadını:

Sofra hazırlamayı ve yemek pişirmeyi severler. İddialı elbiseler giymeye bayılırlar. Maddi konularda tutumludurlar.

AB Grubu Erkeği:

En iyi aşıklar bu gruptan çıkar. Eşlerine yardım etmekten çekinmezler.

0 Grubu Kadını:

Pratik yemekleri tercih eder, yemek yapmaktan pek hoşlanmazlar. İş hayatını sever ve toplumda yerlerini almak isterler.

0 Grubu Erkeği:

Kadınını çok kıskanır ve onlara hediye almaktan hoşlanır. Üretken bir yapıya sahiptirler.

Sonuç Olarak

Elimizden geldikçe araştırmalarımız sonucu elde ettiğimiz bilgileri sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur.

 

5 Yorumlar

Yorum Yap