Eğitim

Erasmus Başvuru Şartları Nelerdir?

Editör by Editörmatik

Erasmus programı, üniversitelerin aralarında iş birliği yapmalarını destekleyen bir Avrupa Birliği çalışmasıdır. Üniversitelerin ortak proje üretmeleri ve yaşama geçirmeleri, geçici personel ve öğrenci değişimleri için hibe niteliğinde ekonomik destek verilmesi çalışmalarının toplamıdır.

Erasmus Şartları Nelerdir?

Erasmus öğrenci değişim kriterleri şöyle oluşmuştur;

1- Örgün eğitim sürdüren, Erasmus Üniversite Beyannamesini onaylamış bir üniversitede öğreci olmak.

2- Doktora, yüksek lisans, lisans ya da önlisans seviyelerinden birinde öğrenci olmak.

3- Lisans ve önlisans öğrencisi olarak hazırlık sınıfları hariç bir yılı tamamlamış olmak.

4- Öğrenim görülen bölümle ilgili kurumlar arasında anlaşmaların olması.

5- Daha önce Erasmus kapsamında öğrenci değişimine katılmamış olmak.

6- Akademik yıl başı öncesinde ilan edilen ulusal önceliklere ve koşullara uygun olmak.

7- Lisans öğrencileri en az %70 not ortalaması başarısına, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin ise %75 not ortalaması başarısına ulaşmış olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başarı notları, akademik başarı notlarının %45’i, yabancı dil başarı puanlarının %45’i, mülakat değerlendirmesinin %10’u ölçüsünde bir toplam dikkate alınarak hesaplanır. Puanı en yüksek olan öğrenciler sıralama ve tercihlerine göre programa yerleştirilir.

Erasmus Programına Hangi Bölümler Gidebilir?

Erasmus öğrenci değişim programına katılmak için fakülte ve bölümünüzün Erasmus ikili anlaşması olması gerekmektedir. Bu ikili anlaşmalar üniversite bölümleri arasında, üniversite ve bölüm yetkililerince belli süre ve sayıda öğrenci değişimini ön gören anlaşmalar niteliğindedir. Üniversiteler anlaşmaları gereği doğan ekonomik katkıyı Erasmus Merkezinden talep ederler. Merkez, üniversitelerin geçmiş performanslarına da bakarak onaylayabildiği ölçüde anlaşmayı onaylar. Merkezin onayı oranında ikili anlaşma yürürlüğe girmiş olur. Fakülte ve bölümünüzün ikili anlaşması yoksa başvuru tarihinden önce bölümünüzün Erasmus koordinatörü ile görüşmelisiniz.

Erasmus şartları 2017 yılında da öğrenci değişimlerini gerçekleştirmiş durumdadır. Uygulama gelişerek ve daha çok katılımcının ilgisini çekerek devam etmektedir. Bölümlerde Erasmus koordinatörlerinin daha aktif bir dönemin içinde olduğu şu günlerde artık önümüzdeki yılın geniş hazırlıkları ve ikili sözleşmeleri hazırlanmaya başlanmış durumdadır. Bu yıl bölümünüzün ikili anlaşması yok ise bir sonraki akademik takvim başlangıcından önce bölümünüzün Erasmus ikili anlaşması sağlaması talebi ile koordinatörünüzle şimdiden görüşmeniz önerilir.

Erasmus Programı Nasıl Algılanmalı?

Görüldüğü üzere Erasmus programı üniversitelerin karşılıklı ikili anlaşmaları çerçevesinde ekonomik katkıyla öğrenci ve personel değişimlerini sağlayan bir programdır. Bu program herhangi bir özel hibe programı değildir. Yine bu program bir yabancı dil eğitimi ve tecrübesi olarak algılanmamalı, üniversite bölümlerinin karşılıklı birikim paylaşımı ve daha ileri düzeyde bilimsel, akademik iş birliği zeminlerinin üretilmesine destek sağlamayı amaçladığı görülmelidir. Bu yöndeki özel çaba, üniversitelerin deneyim ve birikimlerini birbirleriyle paylaşma ve gelişme noktasında çok önemli veriler elde etmelerini sağlamaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında yalnızca hareketliliğe katılan öğrenciler için değil, karşılıklı üniversiteler ve hatta ülkeler için karşılıklı bir değişim, dönüşüm ve gelişme fırsatı üretmektedir.

Yorum Yap