Eğitim

Eğitimde Ailenin Önemi

Editör by Emre Yıldırım

EĞİTİMDE AİLENİN ÖNEMİ!

Eğitim ülkemizin en büyük sorunlarından birisidir. Aileye sahip olan her yetişkin birey yetiştireceği bireylerinde vatana, millete, dine ve devlete faydalı bir birey olması için çaba gösterir. Cenap Şahabettin’in söylediği gibi ‘’ öldükten sonra adınızın anılmasını istiyorsanız iyi bir birey yetiştirin’’

İyi birey yetiştirmek için ilk şart iyi bir birey olmaktır.

Eğitim ve Çocuklar

Eğitim denilince akla okul ve dershaneler gelir ancak atlanan tek nokta ise eğitimin ilk önce ailede başladığıdır. Çocuklar ilk eğitimin ailede, anne ve baba nezaretinde alırlar. Anne ve baba ne kadar eğitimli, ne kadar donanımlı ise çocuklar da o kadar eğitimli ve donanımlı olurlar.

Okulda eğitim ve öğretimi kısım kısım ayırabiliriz. Örneğin günlük dersler, haftalık dersler, aylık dersleri dönem dersler gibi…

Bu seviyede ailenin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır.

EĞİTİM SÜRESİNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Bir aile çocuklarını okula göndermek, özel ders aldırmak ile görevini yerini getirmiş olmaz. Bir küçük örnek vermek gerekirse şöyle izah edebiliriz. Çocuk okulda aldığı eğitim sonrasında mutlaka aile bireyleri ile vakit geçirmek gibi bir kaygıya düşecektir. En nihayetinde aile bireylerinin de kaliteli vakit geçirmesi gerekmektedir. Hal böyle olunca hem çocuğun eğitimi hem de ailede yer alan yetişkin bireylerin vakit geçirmesi için bazı önlemler alınması, bazı yöntemler geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu yöntemler her ailenin kendi başına belirleyeceği yöntemlerdir. Yöntemler aileden aileye farklılık göstereceği için her ailenin yapısına göre şekillendirilmesi gerekir.

AİLEDE EĞİTİM ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ!

Her aile çocuğunun kaliteli bir eğitim, öğretim görmesini ister. Bu konuda okullarda verilen eğitimin öncesinde ailenin verdiği eğitim önemlidir. Okul hayatı boyunca teknik bilgiler ile donanmış öğrenciler ailesi ile birlikte hem vakit geçirip hem de öğrenme aşamasına girmiş öğrencilere göre düşük kalitede eğitim görmüş sayılmaktadır. Dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde eğitim ve öğretim sistemi değiştirilmeye başlandı ve eğitim ile ilgili aile de eğitimin önemi vurgulanmaktadır.

Çocukların eğitilmesi ile ilgili ailenin üzerine düşen görevler bir hayli fazladır. Bu durumu kategorize etmek gerekirse ailenin üzerine düşen görevler şu şekildedir.

  • Okulda göreceği eğitim,
  • Okul sonrası eğitim
  • Tatil günlerinde eğitim,
  • Yaz tatili döneminde eğitim,
OKULDA EĞİTİM!

Okulda eğitim gören öğrenciler, okulda öğrendikleri ile yetinmeyebilir. Kimi öğrenci bir dersi tek bir sefer dinlemek ile öğrenirken bir başka öğrenci defalarca tekrar etmesi sonucunda öğrenebilir.

Burada tüm görev ailelere düşmektedir. Aileler, çocuklarının öğrenme durumunu irdelemeli ve öğrenme şekillerini keşfetmelidir.

 

OKUL SONRASI EĞİTİM!

Okul sonrası denilen kısım okuldaki eğitimin sona erdiğini belirten paydos zilidir. Bu zilin çalması ile birlikte ailenin yetişkin bireyleri olan Anne ve Baba içinde eğitim zili çalmış demektir. Okuldan çıktığı andan itibaren ertesi gün ders başlama zili çalana kadar eğitim ve öğretim aşaması tamamen ailenin yetişkin bireyleri elindedir.

Paydos zili çaldığında nasıl hareket edilmesi, okuldan çıkarken dikkat edilmesi, eve dönüş yolunda dikkat edilmesi, eve girerken dikkat edilmesi, eve döndükten sonra dikkat edilmesi vs. gibi konular kesinlikle ailenin çocuklarına öğreteceği şeylerdir.

Okul yolundan eve dönülürken yabancılarla konuşma, yabancı kişiler hiçbir şekilde münasebette bulunma gibi görevler tamamen ailenin eğitim seviyesindedir.

Okuldan sonra akşamları evde okulda öğrenilenleri tekrar etmek bile bir öğrenci için eğitimine katkı sağlamak demektir.

Her ailenin yetişkin bireyleri akşam eve geldiklerinde mutlaka çocukları ile vakit geçirmeli ve bu geçirilen vaktin büyük bir çoğunluğunu o gün okulda görülen derslerin tekrarına ayırmalıdır.

Okluda işlenen derslerin aile ortamında tekrar işlenmesi demek çocuğun eğitim şeklinin yeniden keşfedilmesi demektir.  Bu keşif doğru ve istikrarlı bir şekilde yapıldığı zaman kaliteli eğitim seviyesine ulaşılmış olur. Bu okul sonrası eğitim kısmını bir örnek ile açıklamak gerekebilir. Örneğin, İngilizce dersinde öğrenilen kelimelerin, öğrenilen gramerlerin, öğrenilen İngilizce cümle ve sözcük kalıplarının aile ortamında tekrar edilmesi çocuğa İngilizce öğrenme ve İngilizce konuma konusunda özgüven aşılayacaktır.

TATİL GÜNLERİNDE EĞİTİM!

Tatil günleri dediğimiz hafta sonu tatilleri ve sömestr denilen eğitim arasıdır. Bu arada mutlaka öğretmenlerimiz öğrencilerin eğitimine devam etmesi için ödevler, okunması gereken kitaplar vs. verecektir.

Bu noktada ailenin üzerine düşen görevlerden birisi ise öğretmenlerin verdiği ödevlerin zamanında yapılıp yapılmadığı, okunması için verilen kitapların okunup okunmadığıdır. Bunlar tamamlandıktan sonra ailenin eğitim seviyesindeki öğrencilerin başıboş bir şekilde bırakılmaması gerekmektedir. Baba yüksek sesle kitap okumalı, anne eğitici ve öğretici faaliyetli birlikte yapmalıdır.

Çocuklara alınan oyuncaklar bile eğitici ve öğretici olmalıdır. Bu konuda bir çok girişim görülmektedir. Çocukların öğrenme kolaylığını artıran birçok oyuncak piyasa sürülmektedir. Kansorejen madde içermeyen oyuncakların tercih edilmesi gerektiğini belirtirken ailenin üzerine düşen görevlerden birinin de çocuğa faydalı araç, gere.- oyuncak almak gerektiğini vurgulamak gerekir.

YAZ TATİLİ DÖNEMİNDE EĞİTİM!

Yaz tatili başladığı andan itibaren hem öğrenciler hem de aileler büyük bir rehavete kapılmaktadırlar. Bu rehavet çocukların eğitimini olumsuz etkilemektedir. Aileler yaz tatiline girildiği andan itibaren çocuğun eğitimi ile ilgili büyük bir sorumluluk altına girmiş olurlar.

Tatilde eğlenmek, gezmek, eğlenceli vakit geçirmek mutlaka her çocuğun hakkıdır.

Unutulmaması gereken tek önemli nokta vardır. O da çocuğun bu tatil döneminde eğitim olgusundan soğumamasıdır.

Yorum Yap