Nasıl Yapılır

Doğum Borçlanması Nedir, Nasıl Yapılır?

Editör by Editörmatik

2008 yılında, oldukça kısıtlı haklarla Sosyal Güvenlik Reformu ile  beraber yürürlüğe giren, doğum yapmış annelere tanınan bir haktı. Doğum borçlanması doğum yaptığı için çalışma hayatının dışında kalmış dolayısıyla sosyal güvencesi de askıya alınmış annelerin, çalışmadıkları sürelerin primlerini ödeyerek bu haklarının devam etmesini sağlamalarıdır. İlk çıktığı yıl yalnızca SSK’lı anneleri kapsıyordu ve aynı haktan yararlanmayan annelerin yaptığı dilekçe bombardımanı, üst üste açılan davalarla basında da sıkça yer almaya başlayınca bu haktan yararlananların sınırı genişletildi.

Doğum Borçlanmasından Kimler Yararlanabiliyor?

5510 sayılı kanunun 4/a bendine bağlı SSK’lılar, 4/b ya bağlı Bağ-Kur’lular; 4/c’ ye bağlı Emekli Sandığı; 5. Madde uyarınca haklarında bazı sigorta kolları uygulanan anneler doğum borçlanması yapabilirler.

Doğum Borçlanması Hangi Süreyi Kapsıyor?

Doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 haftayı, çoklu doğum gerçekleşmişse 10 haftaya kadar çıkan süreyi kapsayan iki yıllık süre borçlanma süresi olarak sayılıyor. Doğumun, sigorta başlangıcında sonraki zamanda olmuş olması şartı var. Sigorta olmadan önceki doğumlar sayılmıyor.

Doğum Borçlanmasının Şartları Nelerdir?

Doğum borçlanmasının yapılabilmesi için gerekli şartlar arasında ilki doğumun canlı doğum olması gerekiyor. Eğer bebek iki yılı tamamlayamadan vefat etmişse anne yalnızca bebeğinin yaşadığı kısmını borçlanabiliyor. Üç doğuma kadar borçlanma yapılabiliyor. Üçten fazla doğum varsa, bunlardan üçü tercih edilip o doğumlar için borçlanma yapılabiliyor ve üç doğum için ikişer yıldan 2160 gün prim ödenmesi gerekiyor. İkiz ya da çoklu doğumlar tek doğumdan sayılıyor. Annenin, doğum yaptıktan sonraki iki yıllık sürede çalışmamış ya da prim ödemesi yapmamış olması gerekiyor. Anne bu sürenin bir kısmında çalıştıysa, yalnızca çalışmadığı kısmı borçlanabiliyor.

Nasıl Başvurmalı?

Annenin, borçlanma talep dilekçesi ve kimlik fotokopisi ile son tabi olduğu sigorta koluna başvuruda bulunması gerekiyor.

Doğum Borçlanması Primleri Ne Kadar?

Doğum borçlanması primleri tutarı asgari ücrete göre belirleniyor. Bir aylık borçlanmada ödenmesi gereken en az tutar, brüt asgari ücretin %32 si kadardır ve 2017 yılı için 568,8 TL. olmaktadır.

Yorum Yap