Kimdir

Aristo Kimdir Ve Neden Çok Önemlidir?

Editör by seoturka

Aristoteles Hayatı

Aristoteles -kısaca Aristo- M.Ö 384-322 yıllarında yaşamış Antik Yunan filozofudur. Doğduğu yer Selanik yakınlarında yer alan Stagerios’tur. 19 yaşındayken Platon’un “Akademia” isimli okuluna başladı. Platon’un öğrencisi olarak anılması bundandır. Kısa bir süre sonra bu okulda öğretmenlik yapmaya, bu sırada yayımladığı yapıtlarıyla da tanınmaya başladı. Platon’un ölümünden sonra Assos’a giden Aristoteles, 343’te İskender’e öğretmenlik yapması için saraya çağrıldı. Yaklaşık üç yıllık uğraşları sonucu İskender için gerekeni yaptığını düşünerek bilimsel çalışmalarına devam etti. Atina’da kendi okulunu da kuran Aristoteles, okulunun başında 12 yıl bulundu. İskender’in ölümünden sonra Makedonya sarayına yakın olması sebebiyle sıkıntılar yaşamaya başlayınca Khalkis’e gitti. Bir yıl sonra da mide hastalığından hayatını kaybetti.

Aristoteles Tarihteki Önemi

Doğu’da da Batı’da da “filozof” deyince akla gelen ilk isimlerden olan Aristoteles, pek çok açıdan önemli bir şahsiyettir. Kurduğu sistem bilginin hemen her yönüyle ilgilidir. Bilgiyi sağlam bir temele oturtma çabaları da onu mantığın kurucusu yapmıştır. Ayrıca bilimsel kavramlarımızın çoğu onun formüllerinden çıkmıştır. Bu da onun soyut kavramlar kurabilme yeteneğinden kaynaklanmıştır. Kavramlarının tutarlılığı onu iki bin yıl boyunca ön planda tutmuştur. Metafizik öğretisi de ortaçağ astrolojisinin temeli olmuştur.

Aristoteles Yapıtları

Aristoteles’i birçok filozoftan ayırıp önemli bir yere koymamızı sağlayan yukarıdaki tespitlere, elbette ki yapıtlarından ulaşılmıştır. Akademia’da çalıştığı sırada yazmaya başladığı ve hayatının sonuna kadar yazdığı yapıtları şunlardır:

 •  Kategoriai ( Kategoriler )
 •  Peri hermeneias ( Önerme üzerine )
 •  Analytika I ( Tasım üzerine )
 •  Analytika II ( Tanıtlama, tanım, sınıflama ve bilginin ilkeleri üzerine )
 •  Topika ( Dialektik tasımlar üzerine )
 •  Peri sophistikon elegkhon ( Sofistlerin yanlış çıkarımları üzerine )
 •  Metaphysika ( Metafizik )
 •  Physika ( Fizik )
 •  Peri ta zoa historia ( Zooloji, karşılaştırmalı bir anatomi ve fizyoloji )
 •  Peri psykhe ( Ruh üzerine )
 •  Ethika Nikomakheia ( Nikomakhos Ahlakı )
 •  Politika
 •  Politeia Athenaion ( Atinalıların devleti )
 •  Rhetorika ( Hitabet )
 •  Poetika ( Sanat öğretisi )

Yorum Yap